Vi bryr oss i Kildare - IntoKildare

Förplanera ditt besök

 • Detaljerad besökarinformation tillgänglig på intokildare.se
 • Minskad kapacitet för att möjliggöra social distansering.
 • Onlinebokningar i förväg för att undvika folkmassor och köer.
 • Specifika platser för utsatta besökare där det är möjligt.
 • Kontaktfri utskrift hemma eller mobilbiljetter för attraktioner.
 • Förskottsbetalningsfaciliteter i förväg för att undvika köer.
Förplanera ditt besök

Vid ankomst

 • Minimerade besökaråtkomstpunkter.
 • Begränsade nummer med kontrollerad kö.
 • Betryggande och utbildad välkomnande personal.
 • Handreningsstationer.
Vid ankomst

Högsta standarder för hälsa och säkerhet

 • Förplanerade kundflöden.
 • Tydlig social distans skyltning.
 • Avancerade och konsekventa rengöringssystem.
 • Handrensning eller handtvätt.
 • Beröringsfria interaktioner med personalen
 • Lokaler som ofta ventileras.
Högsta standarder för hälsa och säkerhet

Kvalificerat och självsäkert team

 • Förmyndare som distanserar socialt.
 • Fullt utbildad i säkerhetsåtgärder.
 • PPE för all personal.
 • Dagliga hälsokontroller.
Kvalificerat och självsäkert team

Femstjärnig kundupplevelse

 • En säker, välkomnande och minnesvärd upplevelse.
 • Social distansering vägledning och utförande.
 • Distanserade sittplatser och utomhusbänkar.
 • Lämpliga livsmedelssäkerhetsåtgärder.
 • Kontaktlösa kassapoäng och betalningar.
 • Rengöring utförs med jämna mellanrum.
Femstjärnig kundupplevelse

Anmälan till initiativet "Vi bryr oss i Kildare"

Företag som visar Kildare Fáilte-affischen har undertecknat en självdeklaration om att de följer alla punkter om det är tillämpligt för deras verksamhet och följer regeringens vägledning. Efter att deklarationen har slutförts kommer de deltagande företagen att få en "Vi bryr oss i Kildare" -plakat och -märke som visas i deras lokaler samt en digital kopia av affischen och märket.

Vi bryr oss om Kildare-märket